Věcné břemeno je jeden z faktorů, které promlouvají do hypotečního úvěru

Hypoteční úvěr, to je běh na dlouhou trať. Je to mnohdy rozhodnutí na celý život, pravidelné dlouhodobé splátky jsou jistým závazkem a měli bychom veškerá pro a proti pečlivě zvážit. Na co bychom neměli zapomínat, jestliže o nákupu nemovitosti uvažujeme?

dům

Rozvaha nad kupní cenou– pokud je kupní cena objektu mnohem vyšší, než je reálná cena stanovená odborným znalcem, přináší to úskalí v podobě buď relativně velmi nízké částky poskytovaného úvěru, nebo potíže se zajištěním nemovitosti. Bankovní domy si takřka pokaždé zajistí svého vlastního odhadce a poskytovaná výše úvěru nikdy nemívá hodnotu kupní ceny objektu. S tím je nutno počítat a část kupní ceny uhradit v hotovosti.

Způsob financování nemovitosti musí mít klient zajištěn ještě před podpisem rezervační smlouvy a složením rezervačního poplatku. To lze také řešit tzv. smlouvou o smlouvě budoucí.

Bonita je schopnost dostát svým závazkům a obecně vzato ji bankovní domy prověřují důkladněji než nebankovní společnosti. Jsou pro ně rozhodující příjmy klienta, jeho platební bilance, záznamy v registrech dlužníků. Nebankovní instituce jsou v tomto směru pružnější, uvědomují si, že záznam v registru ještě nic nemusí znamenat, a že dostatečný příjem je velice relativní a ošidná záležitost, která může být proměnlivá jako jarní počasí.

Věcné břemeno bývá různého charakteru, jde např. o břemeno dodavatele energií (Eon, RWE, Innogy), břemeno vjezdu nebo vstupu k pozemku https://www.hypotekybezregistru.cz/a57-vecne-bremeno/,věcné břemeno užívání, jde zkrátka vždy o záležitost ryze individuální a měl by ji posuzovat odhadce nemovitosti.

vila

Spolumajitelé – těch může být více a rozhodně musí jít v případě kupní smlouvy o naprostý soulad, kdy jsou všichni rozhodnuti nemovitost opravdu prodat.
Vlastník budovy a pozemku– poměrně časté případy koupě rekreačních objektů na cizím (státním nebo soukromém) pronajatém pozemku. Ti musí pochopitelně být obeznámeni s prodejem a také musí souhlasit se zástavním právem ze strany věřitele.