Revize hromosvodů má význam i tam, kde není povinná

Od data, kdy Prokop Diviš vynalezl hromosvod, uplynuly již téměř tři století. Ve svém principu zcela jednoduchá záležitost ochránila před požárem a smrtelnými úrazy mnoho míst a s velkou pravděpodobností tomu bude i v dalších letech či desetiletích. V naší zemi je instalace hromosvodů povinná jen u některých staveb, ale lze ji doporučit provádět na každém domě.

blesk na obloze

Proč se vlastně kontroluje hromosvod, není to zbytečná byrokracie?

Rozhodně není, protože poškozený hromosvod přestává plnit svou funkci, a je to, jako kdybyste na domě neměli vůbec nic. Hromosvody nejsou jen ozdobným elementem, i když se tak mohou některé tvářit. Můžete si toho všimnout například na některých objektech, kde svým zdobením připomínají zámecké otáčecí korouhve. Hromosvod zejména plní funkci svodu blesku, který by jinak udeřil do objektu v plné síle, a tím by mohl ohrozit osoby či zvířata uvnitř nebo v jeho blízkosti, a zároveň by mohlo dojít k zažehnutí požáru.

bleskový výboj

Hromosvody musí být v perfektním technickém stavu, musí být řádně upevněné a svedené do země a musí být také správně umístěné, tedy zpravidla v nejvyšším bodě domu. Hromosvody mohou být instalované na rodinných domech i na rekreačních chatách a měly by být součástí průmyslových staveb, obchodních center a prostor, kde je velký pohyb osob.

Jak často hromosvody kontrolovat

Mít v pořádku hromosvod zajímá nejen vlastníka objektu či jeho nájemníky, spolubydlící a spolupracovníky, k jeho stavu, resp. četnosti revize hromosvodů https://revize-elektro-revtech.cz/lhuty-revizi/hromosvody/, se vyjadřují i pojišťovny v rámci pojistných smluv a případného pojistného plnění. V současné době je běžné, že pojišťovna vyžaduje komplexní revizi hromosvodu jednou za čtyři roky a každé dva roky provedení pouhé „vizuální“ prohlídky. Jak prohlídky, tak i revize musí provádět pověřená osoba, která svůj úkon také stvrdí podpisem a razítkem na patřičný formulář.