Revize elektřiny vám může někdy zachránit život

Revize elektro může ve vašem domě či bytě zjistit řadu závad, které mohou mít i velmi závažný charakter.

Zásuvky v koupelněrevize elektřiny cena se může zdát nepřiměřená, ale tento úkon se neprovádí jen kvůli tomu, aby byly kryté pojišťovny a spokojení úředníci, jde o naše zdraví a náš život a pochopitelně je v tomto ohledu podstatná hlavně prevence. Úrazy elektrickým proudem v koupelnách mívají fatální konce vzhledem k tomu, že vysoká vlhkost a kontakt s vodou zesilují vodivost elektřiny a její dopad na lidský organismus.

elektrická zásuvka

Revizní elektrikář někdy zjistí, že zásuvky jsou na nevhodných místech, příliš blízko kontaktu s vodou, velmi důležité je správné zapojení vodičů a uzemnění a právě v koupelně a v kuchyni se na to musí klást důraz. Bohužel se mnohdy revize elektro provádí až poté, co je v koupelně hotový obklad, takže případné odstranění závad se pěkně prodraží, chystáte-li se k rekonstrukci koupelny, pamatujte na to ještě před finální pokládkou obkladu a dlažby.

kabely ze zdi

Umístění bojleru – jistě budete souhlasit s tím, že nesmírně hloupé a riskantní je fénování vlasů v plné vaně, napuštěné vodou. Podobné riziko je i bojler s nízkou hodnotou IP krytí, který je z úsporných důvodů umístěný právě v koupelně v blízkosti vany či umyvadla. Zapojení těchto spotřebičů rovněž včas konzultujte a finální pokládku obkladů provádějte až po dokončení elektro revize.

Hliníkové rozvody – do velkých potíží se může dostat majitel bytu s hliníkovými rozvody, které mohou mít poškozenou izolační vrstvu nebo hrozí jejich zkratování v rozvodných krabicích, vypínačích a zásuvkách. Tam k tomu dochází hlavně v povolených šroubových kontaktech, kde mezi vodičem a koncovým prvkem může vzniknout elektrický oblouk a dojít k požáru. Proto by se měly zvláště hliníkové rozvody pravidelně kontrolovat a šrouby dotahovat.