Vliv zborcené klenby nohou na lidské zdraví je obrovský

Vše začíná v dětském věku

Mnozí lidé svádí řadu příčin tělesných nedostatků v dědičném faktoru. To je pravda jen zčásti, navíc lze genofond v průběhu života měnit a napravovat. Určitou roli hrají také průběh těhotenství, obtížný nebo předčasný porod, vztah matky k dítěti a podobné jevy. Většinu závažných vad pohybového aparátu však ovlivňujeme až po narození svým vlastním životním stylem.
holinky a deštník

Týká se to zvláště problémů s dolními končetinami. Zatímco se velmi dobře daří podchytit závažné vady kyčelních kloubů (kyčelní dysplazii) u novorozenců, jsme dnes zaplavováni problémy v důsledku špatného držení těla a deformacemi klenby chodidel. Nejvíce případů souvisí s tzv. kulatými prohnutými zády, špatně zakřivenou páteří a s koleny zahnutými do písmene X. Všechny jevy úzce souvisí právě s chodidly, resp. již od dětského věku je to chůze v nevhodné obuvi, a dále k tomu přispívá příliš málo pohybu a nevhodné stravovací návyky.
troje boty

Ploché nohy a vbočená pata

Podle vyjádření ortopedů má dnes správně vyklenuté plosky nohou pouze necelých 20 procent populace. Většina z nás trpí vadami zborcení podélné nebo příčné klenby, vbočené paty, vbočených palců anebo patních ostruh. Zpočátku těmto potížím nevěnujeme pozornost, pokud je však problém dlouhodobý, ovlivní to náš život výrazným způsobem.

Zdánlivé drobnosti totiž zasáhnou do držení těla, do problémů s páteří, a dokonce i nedostatečné práci vnitřních orgánů. Ploché nohy mají vliv i na celkové psychické rozpoložení, na životní elán a radost z pohybu. Je známo, že lidé s plochou nohou se neradi pohybují, nabírají na váze, a pokud tento jev pokračuje, objeví se civilizační choroby – diabetes, srdečně cévní potíže, embolie, mrtvice a v důsledku stagnace energie někdy i rakovina.

Věnujme tedy našim nohám pozornost, jakou si zaslouží, a dopřejme jim obutí s anatomickou stélkou a častější chůzi naboso v přírodním terénu.