Bydlení v mobilním domě a ceny energií

Ceny energií se v poslední době šplhají do astronomických výšin a to nevěstí nic dobrého. Jak se bude situace vyvíjet i nadále, lze jen stěží predikovat, ale mnoho odborníků předpokládá, že na stávající úroveň před rokem 2019 se pravděpodobně již nedostanou. Nežli se spoléhat na nějakou intervenci zvenčí a tržní systém, je moudřejší začít uvažovat o vlastní soběstačnosti a zejména o úsporné formě bydlení, s minimálními životními náklady.

okno v mobilním domě

Mobilní dům je nízkoenergetická stavba – některé mobilní dřevostavby jsou certifikovány jako nízkoenergetické stavby B, znamená to, že jsou dobře zateplené, a že únik tepla z vnitřního prostředí je minimální. V kombinaci s krbovými kamny se jedná o ideální způsob, jak v zimě ušetřit významnou část nákladů na živobytí. Vytápění dřevem je stále nejlevnější a bude tomu zřejmě i v budoucnu.

kopretiny na zahradě

Spoléhejte na vlastní zdroj vody – stoupat budou pravděpodobně i ceny vodného a stočného a kdo má vlastní studnu, není na externí vodárenské síti závislý. Podstatné rovněž je, že u vydatného vrtu na vás nemá vliv žádná havárie vodovodního potrubí ani jiné pravidelné, či nepravidelné odstávky.

Propan-butan – nebo plyn propan jsou dnes velmi diskutované zdroje tepla pro kuchyňské sporáky. Tyto oba zdroje jsou výhřevnější, než zemní plyn, levnější a navíc se vás netýkají pravidelné pevné platby v distribuční síti, pouze musíte dbát o výměnu médií či zásobníků plynu, což ovšem není problém.

Výroba elektřiny – posledním významným krokem k vlastní soběstačnosti je fotovoltaika a solární panely pro ohřev užitkové vody. Zpravidla se vám nepodaří zajistit výrobu elektřiny tak, aby pokryla sto procent, ale významnou část pravděpodobně ano. Někteří lidé si nechávají postavit levně mobilní dům v blízkosti potoka či říčky a mohou využít i výstavbu malé vodní elektrárny, v tomto směru existuje více možností, mnohem více, než tomu bylo před dvaceti, třiceti lety.