Návrat k přírodě je patrný dnes na každém kroku. Lidé si stále více uvědomují, že to, co příroda, jim nemohou dát žádné umělé hmoty, kovové slitiny, nanotechnologie. Tento trend se mimo jiné projevuje i v bydlení. Rodinné domky, nově budované, dnes již jen následují klasickou cestu cihel, tvárnic a betonů, ale mnohem častěji, než dřív, se vracejí ke starým, klasickým, osvědčeným materiálům, byť, někdy zpracovaným trochu jinak, než kdysi. Jde zejména o přesnější opracování pomocí moderních strojů.

Jak to jde dnes?

Moderní dřevostavby nejsou již roubenými chalupami, jako to bývalo kdysi, i když i takové bydlení je bez problémů možno si dnes pořídit! Dnes se spíše sází na klasické nosné konstrukce z trámů a nosníků, do kterých jsou pak vsazovány a osazovány zvenčí předpřipravené jednotlivé díly.