FAQ - nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi dodatečným tónováním a tónováním od výrobce vozů?

Některé vozy mají tzv. tónovaná skla již od výrobce. Většinou se jedná o sladění celkového designu auta, ale určitě nechrání tak dostatečně vnitřek auta proti tepelnému a UVzáření tak jako protisluneční fólie.

Instalují se fólie zevnitř nebo zvenku?

Fólie se instalují výhradně zevnitř. Během instalace jsou fólie někdy ořezávány a formovány zvenku, ale lepí se vždy na vnitřní stranu skel.

Co způsobuje bubliny na oknech s nainstalovanou fólií?

Jistě máte na mysli velké bubliny na fóliích instalovaných na oknech zavazadlového prostoru u některých většinou firemních vozů. Tyto kazy na kráse jsou zapříčiněny špatnou instalací nevyškolených pracovníků. U firem zabývajících se přímo tónováním autoskel se tyto chyby nemohou vyskytovat.

Jaká je odolnost fólií proti poškrábání?

Častou otázkou je: "Poškodí moje děti autofólie?". NE, totonení problém, kterého byste se měli obávat. Ani domácí zvířata běžně nepoškodí kvalitní značkové fólie, které jsou zpravidla opatřeny vrstvou proti poškrábání, která chrání fólie při běžném denním používání, stahování oken atp. Samozřejmě je možné poškodit fólie při neopatrném zacházení, např. pozor při nakládání objemných předmětů s ostrými hranami atp. Nicméně v takovém případě by došlo i k poškození skla bez fólie nebo původního tónování skla od výrobce. Případná nutná výměna fólie na jedno okno není extrémně drahá a některé instalační firmy poskytnou v takovém případě i slevu, pokud původní instalace byla provedena u nich.

Jsou během instalace okna vyndavána?

V naprosté většině případů se okna v žádném případě nevyndávají. Okna by měla být montována vždy z jednoho kusu fólie, složitě tvarovaná zejména zadní okna většinou maximálně ze dvou kusů fólie. Naprostou většinu oken lze však montovat z jednoho kusu fólie - bez napojování.

Mohou být fólie instalovány ve vlhkém nebo studeném počasí?

Ano, dnešní fólie s moderním lepicím systémem lze montovati v chladném počasí. Nicméně vytvrzení - vyschnutí fólie pakmůže trvat déle, případně se mohou vytvořit dočasné mapyz vody, která nevyschla apod. Samozřejmě je lepší nevystavovat auto pár dní po montáži mrazu. Značkové fólie jsou však vyrobeny a konstruovány tak, že se ani za chladného či mrazivého počasí nemusíte obávat znehodnocení jakýkoliv jejich komponentů.

Jak omezují fólie průhled ven z vozu?

Velmi tmavé autofólie mohou snížit vidění v noci. To je důvodem k zákonné regulaci instalací okenních fólií. Okenní fólie, které propouštějí 35% a více viditelného světla obecně nesnižují zásadně průhled ve dne ani v noci. Nicméně při výběru fólie dbejte na to, že různé fólie mohou mít při stejné propustnosti světla různé protisluneční vlastnosti. Při volbě kvalitní fólie není nutné, aby fólie byly velmi tmavé.

V ČR jsou stále díky velmi zastaralým zákonům oficiálně povoleny pouze fólie propouštějící minimálně 70% viditelného světla (resp. 75% na skle čelním). I tyto fólie však mohou mít velmi dobré protisluneční vlastnosti. Pokud si vyberete rozumně zatmavené fólie, které na automobilu přímo neprovokují, a pokud jsou fólie perfektně-neznatelně namontovány, pak je většinou rozumná technická kontrola přehlídne.

Jak by měla okna s fólií být udržována - mytí?

Nemyjte okna 2-3 týdny po instalaci, aby mohl lepicí systém perfektně vyschnout. Fólie by mohly být poškozeny při použití mycího prostředku na bázi amoniaku-čpavku. Jinak kvalitní okenní fólie mají povrch odolný proti poškrábání, nepoužívejte však prostředky s abrazivním nebo leptavým účinkem. Používejte běžné mycí prostředky a měkký hadřík či čistící papír (určitě ne drátěnku).

Ovlivní černé tečky a linky na nových lepených sklech automobilu nalepení fólie?

Tyto černé tečky a vzorky jsou vyráběny z materiálů na bázi teflonu a jsou na skle přímo z výroby. Záleží na tloušťce těchto černých teček a vzorků. Fólie je lepena přes ně, profesionální montér si při použití kvalitního materiálu dokáže s těmito nerovnostmi většinou poradit, nicméně v místě těchto teček může mít fólie vzhledem k nedokonalému přilnutí mírně odlišný vzhled. Toto však nemá vliv na pozdější odlepování fólie.

Ovlivní fólie negativně rozmražovací mřížku zadního skla?

Naopak autofólie pomáhá izolovat okno a napomáhá rozmražovači odstranit námrazu nebo zamlžení rychleji.

Může rozmražovač způsobit vyblednutí-zfialovění fólie nebo tvorbu bublinek?

V žádném případě! Dnešní lepicí systémy kvalitních fólií jsou konstruovány na tepelnou odolnost mnohem vyšší, než generuje rozmrazovač. Bublinky jsou způsobeny špatnou instalací a změna barvy fólie je zapříčiněna špatnou kvalitou levných fólií. U značkových fólií se vám vyblednutí nemůže přihodit.

Je fólie napojována na vodivé lince rozmražovače?

V naprosté většině případů je fólie na zadní sklo nejprve vyformována z jednoho kusu zvenku a následně nalepena z celého kusu zevnitř. V některých případech - pokud je sklo velmi složitě tvarované - je nutno použít alternativně i napojení dvou kusů fólie. Fólie je pak spojena profesionálním trikem těsně nad linkou rozmražovače tak, aby byl spoj neznatelný.

Může být fólie ze skla s rozmražovačem následně odstaněna?

Odstranění již vytvrzené - staré - fólie musí být prováděno velmi opatrně, aby se předešlo poškození rozmrazovače. Odstranění by měla provádět profesionální instalační firma. Odstranění fólie z bočních skel je snažší, nicméně také vyžaduje určitý čas a zkušenosti. Zejména je třeba odstranit lepidlo, které zůstane na skle.

Mohu stahovat okénka okamžitě?

Ne, se stahováním okének určitě počkejte minimálně 3 dny. Mezi lepidlem fólie a sklem je potřeba vyschnutí vody, kterou není možno při instalování plně vytlačit. Z tohoto důvodu je potřeba s okénkem nějakou dobu nemanipulovat, fólie není ještě 100% přilnuta.